Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, сигурност на въздушния транспорт

Description

Code

3155.1

Description

Техниците по сигурност на въздушния транспорт осигуряват техническа помощ във връзка с безопасността на системите за контрол на въздушното движение и навигация. Те проектират, поддържат, инсталират и работят с тези системи както на летището, така и на борда на самолета в съответствие с разпоредбите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието