Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

помощник, клинична лаборатория

Description

Code

3212.2

Description

Помощниците в клинични лаборатории работят под надзора на медицински лаборанти и извършват основни лабораторни процедури. Извършват предварителна аналитична обработка на проби, например проверка на данните на образците, получени за анализ, поддържане на устройствата за обработване на резултати, зареждане на реактиви и опаковане на образци. Освен това извършват канцеларски задачи, например наблюдение на нивата на запасите от реагенти, използвани при анализа.

Scope note

Excludes people performing analysis of blood samples, cell cultures, or review blood samples. Excludes people performing assignment of blood groups, interpretation of tests or results, or contacting patients with these results.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието