Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист по безопасност на храните

Description

Code

2263.2

Description

Специалистите по безопасност на храните организират процеси и прилагат процедури, за да се избегнат проблеми с безопасността на храните. Те спазват разпоредбите.

Scope note

Includes people performing activities at the point of sale.

Алтернативен етикет

контрольор на качеството, производство на храни

специалистка по хигиена на храните

отговорничка за спазване на нормите при анализ на опасностите и контрол в критични точки

главен специалист по безопасност на храните

отговорник за спазване на нормите при анализ на опасностите и контрол в критични точки

технически ръководител за безопасност на храните

инспектор по храните

главна специалистка по безопасност на храните

помощник-специалист по безопасност на храните

стажант-специалист по безопасност на храните

контрольорка на качеството при производството на храни

контрольорка на качеството на храните

техническа ръководителка за безопасност на храните

контрольор на безопасността на храните

отговорник за спазване на нормите при храните (безопасност на храните)

инспекторка по храните

контрольор на качеството на храните

консултант по безопасност на храните

техническа ръководителка, безопасност на храните

съветник по безопасност на храните

надзорник по безопасност на храните

техник по безопасността на храните

техник по безопасност на храните

технически ръководител, безопасност на храните

надзорничка по безопасност на храните

специалистка по безопасност на храните

анализаторка, храни

контрольорка на безопасността на храните

инспектор по безопасността на храните

специалист по безопасност на храните

специалист по хигиена на храните

контрольор на качеството при производството на храни

инспекторка по безопасността на храните

отговорничка за спазване на нормите при храните (безопасност на храните)

консултантка по безопасност на храните

контрольорка на качеството, производство на храни

анализатор, храни

съветничка по безопасност на храните

стажантка-специалистка по безопасност на храните

хранителен учен

помощник-специалистка по безопасност на храните

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието