Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

правен секретар

Description

Code

3342.2

Description

Правните секретари извършват ежедневните административни дейности на фирмите, нотариалните кантори на нотариусите и дружествата. Те осъществяват дейности, като писане на писма, отговаряне на телефонни обаждания и набиране на текст. Съчетават тези дейности със специфични познания и разбиране на процедурите и кодовете, използвани в правните бизнес дела.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието