Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

мърчандайзер, продажби

Description

Code

5242.1

Description

Мърчандайзерите на продажби активно се стремят към осъществяване на връзка с нови потенциални клиенти. Те предоставят съвети за конкретни продукти и правят демонстрации на рекламни стоки или услуги.

Алтернативен етикет

демонстратор

демонстраторка

промоционен демонстратор

промоционна демонстраторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието