Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

валутен търговец

Description

Code

3311.3.2

Description

Валутните търговци купуват и продават чуждестранна валута, за да си осигурят печалба от колебанията на валутните курсове. Те извършват технически анализ на икономическата информация (ликвидност и променливост на пазара), за да предвидят бъдещите валутни курсове на пазара на чуждестранни валути. Търгуват от свое име или за своя работодател.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието