Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник-металург

Description

Code

3117.3

Description

Техниците-металурзи осигуряват техническа помощ при изследването и извършването на експерименти с минерали, метали, сплави, нефт и газ. Те също така съдействат за подобряване на методите за извличане.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието