Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, подбор на персонала

Description

Code

2423.6

Description

Експертите по подбор на персонала предоставят на работодателите подходящи кандидати в съответствие с конкретната заявена длъжностна характеристика. Те провеждат тестове и събеседвания с търсещи работа лица, съставят списъци с избрани кандидати, които да представят на работодателите, и намират подходящи кандидати за съответното работно място. Експертите по подбор на персонала поддържат отношения с работодателите, за да предлагат услугите си в по-дългосрочен план.

Алтернативен етикет

експерт, подбор на работниците и служителите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието