Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант, ценни книжа

Description

Code

2413.1.4

Description

Консултантите на ценни книжа извършват изследователски дейности, за да събират и анализират финансова, правна и икономическа информация. Те тълкуват данните за тенденциите в цените, стабилността и бъдещите инвестиции в определена икономическа област и правят препоръки и прогнози за бизнес клиентите.

Алтернативен етикет

анализатор, акции

анализатор, корпоративни ценни книжа

анализатор, облигации

анализатор, ценни книжа

анализаторка, акции

анализаторка, корпоративни ценни книжа

анализаторка, облигации

анализаторка, ценни книжа

борсова анализаторка

борсова консултантка

борсов анализатор

борсов консултант

директор, ценни книжа

директорка, ценни книжа

консултант, акции

консултант, корпоративни ценни книжа

консултант, облигации

консултант, ценни книжа

консултантка, акции

консултантка, корпоративни ценни книжа

консултантка, облигации

консултантка, ценни книжа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието