Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специализиран ветеринар/специализирана ветеринарка

Description

Code

2250.8

Description

Специализираните ветеринари са специалисти с обширно научно образование. Имат правомощието да извършват по независим, етичен и лично отговорен начин всички аспекти на ветеринарната медицина, в интерес на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве, в съответствие с националното и международното законодателство. Освен това те се нуждаят от призната квалификация и/или опит с конкретен вид и/или ветеринарна процедура.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Алтернативен етикет

ветеринар-анестезиолог

ветеринар-дерматолог

ветеринар-онколог

ветеринар-офталмолог

ветеринар-паразитолог

ветеринар-териогенолог

ветеринарен зъболекар

ветеринарен клиничен патолог

ветеринарен микробиолог

ветеринарен невролог

ветеринарен патолог

ветеринарен специалист по птиците

ветеринарен сравнителен нутриционист

ветеринарен фармаколог и токсиколог

ветеринар занимава се с поведенческа медицина за животните

ветеринар занимаващ се с вътрешни болести на домашни животни

ветеринар занимаващ се с дивеч

ветеринар занимаващ се с дребни бозайници

ветеринар занимаващ се с дребни преживни животни

ветеринар занимаващ се с едър рогат добитък

ветеринар занимаващ се с образна диагностика

ветеринар занимаващ се със свине

ветеринар занимаващ се със спешна медицина

ветеринар занимаващ се със спортна медицина и рехабилитация

ветеринарна зъболекарка

ветеринар на лабораторни животни

ветеринарна специалистка по птиците

ветеринар отговарящ за здравето на водните животни

ветеринар по зоо медицина

специализирана ветеринарка

специализиран ветеринар

специализирани ветеринари

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието