Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, въвеждане в експлоатация

Description

Code

3119.4

Description

Техниците по въвеждане в експлоатация работят с инженерите по въвеждане в експлоатация, за да наблюдават крайните етапи на даден проект, когато системите са инсталирани и изпитани. Те проверяват правилното функциониране на оборудването, съоръженията и заводите и, ако е необходимо, извършват дейности по ремонт и поддръжка.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието