Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по икономика, висше училище

Description

Code

2310.1.14

Description

Преподавателите по икономика във висшите училища са преподаватели във висши училища, асистенти, преподаватели, лектори, асистенти на лекторите или ментори по предмета, които преподават на студентите знания от тяхната специализирана сфера, икономиката. Те разработват учебни програми, подготвят класове (лекции, практически занятия, семинари, обучения и др.), наблюдават резултатите от обучението и надзирават пътя на обучение на студентите. Те провеждат академични изследвания в областта на икономиката и представят своите открития на конференции и чрез публикации. Те участват в някои функции на ръководството на университета.

Алтернативен етикет

хоноруван преподавател по икономика, висше училище

университетски преподавател по икономика

главен асистент по икономика

гост-преподавателка по икономика, висше училище

главен асистент по икономика, висше училище

гост-преподавател по икономика, висше училище

преподавател по икономика, висше училище

доцент по икономика

асистент по икономика

университетска лекторка по икономика

университетски лектор по икономика

професор по икономика

асистент по икономика, висше училище

преподавателка по икономика, висше училище

доцент по икономика, висше училище

старши преподавател по икономика, висше училище

старша преподавателка по икономика, висше училище

лектор по икономика, висше училище

хонорувана преподавателка по икономика, висше училище

лекторка по икономика, висше училище

професор по икономика, висше училище

университетска преподавателка по икономика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието