Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отговорник по членството

Description

Code

4110.1.1

Description

Отговорниците по членство осигуряват ефективното администриране в тази област, документацията и обмена на информация. Те подпомагат процеса на обработката на закупуване на членство, настоящите запитвания за членство и процесите по обновяване на състава.

Scope note

Excludes political party agent.

Алтернативен етикет

администратор

администратор на партидите

отговорник по партидите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието