Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инструктор по бокс

Description

Code

3422.4.1

Description

Инструкторите по бокс обучават лица или групи по бокс. Те дават указания на клиентите по време на тренировка и преподават на студентите техниките на боксиране, например позиция, защита и различни видове удари.

Алтернативен етикет

инструктор по бокс

инструкторка по бокс

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието