Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

парамедик, спешна медицинска помощ

Description

Code

3258.2

Description

Парамедиците в спешната медицинска помощ предоставят спешна помощ на болни, ранени и уязвими лица при спешни медицински ситуации преди и по време на транспортирането им до медицинско заведение. Те осъществяват и контролират прехвърлянето на пациенти във връзка с транспорта. Предоставят помощ при спешни ситуации, изпълняват животоспасяващи спешни мерки и наблюдават изпълнението на процеса на транспортиране. Ако националното законодателство позволява, могат и да предоставят кислород, някои лекарства, пункция на периферните вени и вливане на кристалоидни разтвори, както и да извършват ендотрахеална интубация, ако е необходимо за незабавното предотвратяване на заплахи за живота или здравето на пациента при спешни случаи.

Алтернативен етикет

парамедик

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието