Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, хидравлично и пневматично оборудване

Description

Code

7233.4

Description

Техниците на хидравлично и пневматично оборудване монтират и сглобяват оборудване, за което се използва течност или газово налягане за предаване или регулиране на мощността. Те също така извършват изпитвания и поддръжка на това оборудване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието