Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

шофьор, доставка на стоки с автомобил и микробус

Description

Code

8322.2

Description

Шофьорите за доставка на стоки с автомобил и микробус транспортират стоки и пакети до определени места с автомобили или микробуси. Те товарят и разтоварват стоките в съответствие с графика, като осигуряват правилно боравене с пакетите, следват посоки и планират най-добрия маршрут до всяко местоназначение.

Алтернативен етикет

шофьор на автомобил, доставка на стоки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието