Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, санитарно инженерство

Description

Code

2152.1.5

Description

Инженерите в областта на санитарното инженерство проектират и разработват медицинско-технически системи, инсталации и оборудване, например пейсмейкъри, ЯМР скенери и рентгенови скенери. Те контролират целия производствен процес — от концепцията до изпълнението на продукта. Предприетите дейности включват, наред с останалото, разработване на подобрения на продукта, методи и техники за оценка на пригодността на проекта, координиране на първоначалното производство, разработване на процедури за изпитване и проектиране на производствените схеми.

Scope note

Includes people working in hospitals. Includes people performing technical management and ensuring operational readiness of medical equipment in use.

Алтернативен етикет

ортопедичен техник

клиничен инженер

инженерка, медицинска радиологична физика

ортопедичен инженер

инженерка, медицинска санитарна физика

инженерка, санитарно инженерство

инженер-аудиолог

биомедицинска инженерка

инженер, медицинска радиологична физика

инженер, санитарно инженерство

инженерка-аудиоложка

клинична инженерка

инженер, медицинска санитарна физика

ортопедична инженерка

биомедицински инженер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието