Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, метеорология

Description

Code

3111.8

Description

Техниците в областта на метеорологията събират големи количества метеорологична информация за потребителите на информация за времето, например авиационни компании или метеорологични институции. Те използват специализирани измервателни уреди, за да правят точни метеорологични прогнози и да докладват наблюденията си. Техниците в областта на метеорологията помагат на метеоролозите в техните научни дейности.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието