Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

диригент/диригентка

Description

Code

2652.3.1

Description

Диригентите ръководят ансамбли от музиканти, насочват ги по време на репетиции, записи и изпълнения на живо, и им помагат да постигнат най-доброто си представяне. Те могат да работят с различни ансамбли като хорове и оркестри. Диригентите коригират темпото (скоростта), ритъма, динамиката (силна или тиха) и артикулацията (легато или стакато) на музиката, използвайки жестове и понякога танци, за да мотивират музикантите да свирят съгласно партитурата.

Алтернативен етикет

водач на оркестрова група

главен диригент

директор на хор

диригент

диригентка

експерт концертна дейност

инспектор на оркестър

капелмайстор

концертмайстор

музикален директор

музикален ръководител

музикална ръководителка

оркестров директор

оркестров диригент

помощник-концертмайстор

ръководител на хор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието