Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, микроелектроника

Description

Code

3114.1.6

Description

Техниците по микроелектроника си сътрудничат с инженери по микроелектроника при разработването на малки електронни устройства и компоненти като микропроцесори, чипове памет и интегрални схеми за управление на машини и двигатели. Техниците по микроелектроника отговарят за изграждането, тестването и поддръжката на микроелектронните системи и устройства.

Scope note

Excludes microsystem engineering technician. Excludes people using materials such as quartz, plastics and ceramics.

Алтернативен етикет

техник по микроелектроника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието