Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

продавач, телемаркет

Description

Code

5244.1

Description

Продавачите чрез телемаркет обработват входящи или изходящи обаждания от клиенти за дадено предприятие. Те се свързват по телефона с настоящи и потенциални клиенти, за да рекламират стоки и услуги. Те също така осъществяват продажби и организират посещения, с цел продажба.

Алтернативен етикет

продавач, телемаркет

продавачка, телемаркет

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието