Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

заместник-министър

Description

Code

1111.6

Description

Заместник-министрите асистират на ръководителите на правителствени отдели, например министрите, и помагат при наблюдаването на процедурите в отделите. Те съдействат в областта на политиките, дейностите и служителите и извършват дейности по планиране, разпределение на ресурси и вземане на решения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието