Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник-механик, подвижен състав

Description

Code

3115.1.18

Description

Техниците-механици на подвижен състав извършват технически функции с цел подпомагане на инженерите на подвижен състав при проектирането, разработването, производството и изпитванията, монтажа и поддръжката на железопътни превозни средства като товарни вагони, мотриси, вагони за пасажери и локомотиви. Те също така провеждат експерименти, събират и анализират данни и докладват своите открития.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието