Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, гражданско строителство

Description

Code

3112.1

Description

Техниците по гражданско строителство подпомагат проектирането и изпълнението на строителни планове и поемат организационни задачи, например при планирането и мониторинга и при наддаването при оферти и фактурирането на строителни работи. Те също така изчисляват материалните изисквания, помагат при покупката и организирането и гарантират качеството на строителните материали. Техниците по гражданско строителство могат да изпълняват технически задачи в областта на строителството на сгради и обекти и да разработват и съветват относно стратегии за прилагане на политиките по отношение на пътностроителни дейности, светофари, канализационни системи и системи за управление на водите.

Алтернативен етикет

техник, гражданско строителство (конструктор)

техник, гражданско строителство (хидравлик)

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието