Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, гражданско строителство

Description

Code

3112.1

Description

Техниците по гражданско строителство подпомагат проектирането и изпълнението на строителни планове и поемат организационни задачи, например при планирането и мониторинга и при наддаването при оферти и фактурирането на строителни работи. Те също така изчисляват материалните изисквания, помагат при покупката и организирането и гарантират качеството на строителните материали. Техниците по гражданско строителство могат да изпълняват технически задачи в областта на строителството на сгради и обекти и да разработват и съветват относно стратегии за прилагане на политиките по отношение на пътностроителни дейности, светофари, канализационни системи и системи за управление на водите.

Алтернативен етикет

техник, гражданско строителство (конструктор)

техник, гражданско строителство (хидравлик)

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието