Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

главен готвач/главна готвачка

Description

Code

3434.1

Description

Главните готвачи са професионалисти в кулинарната област, които притежават усет за творчество и иновативност, за да предоставят неповторимо гастрономическо изживяване.

Scope note

Includes banqueting chef. Includes people performing training activities.

Алтернативен етикет

главни готвачки

главна готвачка

главни готвачи

шеф

главен готвач

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието