Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител на талантливи и надарени деца

Description

Code

2352.2

Description

Учителите на талантливи и надарени деца обучават ученици, които имат много добре развити умения в една или няколко области. Те следят напредъка на учениците, предлагат допълнителни дейности за обогатяване и стимулиране на уменията им, запознават ги с нови теми и предмети, дават домашна работа и оценяват изпитни теми и тестове, като предоставят и емоционална подкрепа, когато е необходима. Учителите, които работят с талантливи и надарени деца, знаят как да стимулират техния интерес и да ги накарат да се чувстват комфортно с тяхната интелигентност.

Алтернативен етикет

учител на талантливи деца

учителка на талантливи и свръхнадарени деца

учителка на свръхнадарени деца

учителка на талантливи деца

учителка на надарени деца

учител на свръхнадарени деца

учител на надарени деца

учител на талантливи и свръхнадарени деца

учителка на талантливи и надарени деца

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието