Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, оптик

Description

Code

3254.1.1

Description

Техниците в областта на оптиката сглобяват, ремонтират и проектират различни части за оптични продукти, например лещи, рамки, модели и очила. Те режат, проверяват, монтират и полират всички части като използват различни машини и ръчни инструменти. Техниците в областта на оптиката оформят, шлифоват и нанасят покритие на лещите за очила с рецепта. Те поставят готовите лещи в рамки за очила. Техниците в областта на оптиката се грижат лещите да съответстват на рецептата на предписалия я оптик, лекар-специалист по очни болести или оптометрист. Те могат и да работят с други свързани оптически уреди и да ги поддържат.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието