Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант по възобновяема енергия

Description

Code

2433.3

Description

Консултантите по възобновяема енергия съветват клиентите относно предимствата и недостатъците на различните възобновяеми енергийни източници. Те провеждат проучвания и интервюта, за да изследват търсенето и мненията за възобновяемата енергия и се стремят да съветват клиентите относно най-изгодния източник на възобновяема енергия за тяхната цел.

Алтернативен етикет

консултантка, проучване на устойчивата енергия

консултант, проучване на устойчивата енергия

консултантка, научни изследвания на устойчивата енергия

консултант по възобновяема енергия

пазарен консултант, възобновяема енергия

техническа консултантка по устойчива енергия

консултантка по възобновяема енергия

консултант, проучване на възобновяемата енергия

консултантка, научни изследвания на възобновяемата енергия

консултант, научни изследвания на възобновяемата енергия

технически консултант по възобновяема енергия

консултант, научни изследвания на устойчивата енергия

пазарен консултант, устойчива енергия

пазарна консултантка, възобновяема енергия

консултантка по устойчива енергия

технически консултант по устойчива енергия

техническа консултантка по възобновяема енергия

пазарна консултантка, устойчива енергия

консултант по устойчива енергия

консултантка, проучване на възобновяемата енергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието