Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

консултант по възобновяема енергия

Description

Code

2433.3

Description

Консултантите по възобновяема енергия съветват клиентите относно предимствата и недостатъците на различните възобновяеми енергийни източници. Те провеждат проучвания и интервюта, за да изследват търсенето и мненията за възобновяемата енергия и се стремят да съветват клиентите относно най-изгодния източник на възобновяема енергия за тяхната цел.

Алтернативен етикет

консултант, научни изследвания на възобновяемата енергия

консултант, научни изследвания на устойчивата енергия

консултант, проучване на възобновяемата енергия

консултант, проучване на устойчивата енергия

консултантка, научни изследвания на възобновяемата енергия

консултантка, научни изследвания на устойчивата енергия

консултантка, проучване на възобновяемата енергия

консултантка, проучване на устойчивата енергия

консултантка по възобновяема енергия

консултантка по устойчива енергия

консултант по възобновяема енергия

консултант по устойчива енергия

пазарен консултант, възобновяема енергия

пазарен консултант, устойчива енергия

пазарна консултантка, възобновяема енергия

пазарна консултантка, устойчива енергия

техническа консултантка по възобновяема енергия

техническа консултантка по устойчива енергия

технически консултант по възобновяема енергия

технически консултант по устойчива енергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието