Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник-механик, технология на производството

Description

Code

3115.1.16

Description

Техниците-механици, занимаващи се с технология на производството, планират производството, проследяват производствените процеси и разработват и изпробват идеи за решаване на технически проблеми. Те работят в тясно сътрудничество с инженери и технолози, проверяват продуктите, извършват тестове и събират данни.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието