Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант в книжарница

Description

Code

5223.7.6

Description

Специализираните продавач-консултанти в книжарница продават книги в специализирани магазини. Те правят също така предложения, дават съвети във връзка с наличните книги и всякакви други свързани с тях продукти за продажба в специализирания магазин.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на книги

продавачка на готварски книги

продавачка в книжарница

продавач-консултантка на готварски книги

специализиран продавач-консултант на вестници и списания

продавач-консултант на канцеларски материали

продавачка на комикси

специализирана продавач-консултантка на книги, вестници и списания

продавач-консултантка на книги, вестници и списания

специализирана продавач-консултантка на книги и канцеларски материали

продавачка на стари и антикварни книги

специализирана продавач-консултантка на канцеларски материали

продавачка на книги

специализиран продавач-консултант на книги

продавачка на вестници и списания

специализирана продавач-консултантка на комикси

специализиран продавач-консултант на книги, вестници и списания

продавач-консултант на книги

специализирана продавач-консултантка в книжарница

продавач на канцеларски материали

продавач-консултантка на книги и канцеларски материали

продавач на стари и антикварни книги

продавач-консултант на книги и канцеларски материали

специализиран продавач-консултант на стари и антикварни книги

специализирана продавач-консултантка на вестници и списания

специализирана продавач-консултантка на стари и антикварни книги

продавачка на канцеларски материали

продавач-консултант на книги, вестници и списания

продавачка-консултантка на канцеларски материали

продавач-консултантка на вестници и списания

продавач на комикси

продавач-консултантка на стари и антикварни книги

продавачка на книги и канцеларски материали

продавачка на книги, вестници и списания

продавач на готварски книги

специализиран продавач-консултант на книги и канцеларски материали

специализиран продавач-консултант в книжарница

продавач-консултантка на комикси

продавач на книги и канцеларски материали

специализирана продавач-консултантка на готварски книги

продавач-консултант на комикси

специализиран продавач-консултант на комикси

продавач-консултант на стари и антикварни книги

продавач-консултант на вестници и списания

продавач-консултантка в книжарница

продавач-консултант на готварски книги

продавач на книги, вестници и списания

специализирана продавач-консултантка на книги

продавач в книжарница

специализиран продавач-консултант на канцеларски материали

продавач на вестници и списания

продавач на книги

продавач-консултант в книжарница

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието