Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, водна електроцентрала

Description

Code

3131.3.5

Description

Операторите във водни електроцентрали работят с и поддържат оборудването, използвано за производство на енергия от движението на водата. Те наблюдават измервателното оборудване, оценяват нуждите на производството и адаптират водния поток, за да отговоря на тези нужди. Освен това извършват дейности по ремонт и поддръжка.

Алтернативен етикет

оператор, хидроелектроцентрала

оператор, водна турбина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието