Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, водно строителство

Description

Code

3112.1.13

Description

Техниците по водно строителство помагат на инженерите при разработването и внедряването на водоснабдителни и водопречиствателни системи. Те наблюдават операциите, за да гарантират спазването на разпоредбите за здраве и безопасност, проверяват качеството на водата и гарантират прилагането на законодателството в областта на водата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието