Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, запитвания от клиенти и информация

Description

Code

4225.1

Description

Служителите за запитвания от клиенти и информация разглеждат жалби и отговарят за поддържането на добри взаимоотношения между дадена организация и нейните клиенти. Те управляват данните по отношение на удовлетвореността на клиентите и ги съобщават.

Алтернативен етикет

слуител, оплаквания от клиенти

служител, информация

сътрудник по връзките с клиенти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието