Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, хазартни игри

Description

Code

1431.2.3

Description

Управителите на хазартни игри организират и координират дейностите на дадено хазартно съоръжение. Осъществяват надзор над ежедневните дейности и улесняват комуникацията между персонала и клиентите. Те управляват и обучават служители и се стремят да подобрят рентабилността на своята дейност. Отговорни са за всички хазартни дейности и следят за спазването на уместните хазартни правила и разпоредби.

Scope note

Includes gambling managers working in online gambling websites.

Алтернативен етикет

управител, бинго зала

управител, казино

управител, зала игрални автомати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието