Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, топлоелектроцентрала

Description

Code

3131.3.3

Description

Операторите в топлоелектроцентрали работят с и поддържат промишленото оборудване, например генератори, турбини и котли, което осигурява електроенергия, произведена от изкопаеми горива, като например природен газ или въглища. Те гарантират безопасността на операциите и съответствието на оборудването със законодателството. Могат да работят и в електроцентрали с комбиниран цикъл на производство, които използват системи за оползотворяване на топлинна енергия, за да оползотворят топлината от една операция и да активират парните турбини.

Алтернативен етикет

оператор, парогенератор (производство на електроенергия)

оператор, парна турбина

оператор, газова електроцентрала

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието