Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

организатор, производство на прецизна механика

Description

Code

3122.4.14

Description

Организаторите по производство на прецизна механика надзирават, обучават и управляват работници, които сглобяват сложни части от малки машини, например измервателни или контролни механизми.

Алтернативен етикет

организатор, сглобяване и монтаж на прецизна механика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието