Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

домакин, сграда

Description

Code

5153.1

Description

Домакините на сгради поддържат и наблюдават състоянието и сигурността на сградите. Те почистват, помагат при дребни ремонти и гарантират, че жителите разполагат с различни удобства, например отопление и топла вода. Домакините на сгради отговарят за качеството на сградите, а също така служат като лице за контакт за жителите.

Алтернативен етикет

домакин, сграда

домакин-чистач, сграда

домакинка, сграда

домакинка-чистачка, сграда

уредник, сграда

уредничка, сграда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието