Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализирана медицинска сестра

Description

Code

2221.3

Description

Специализираните медицински сестри насърчават и възстановяват здравето на хората и ги диагностицират и се грижат за тях в рамките на специфичната част от сферата на грижите. Примери за специализирани сестрински професии включват, но не се ограничават до: сестра за амбулаторна грижа, напреднала практикуваща сестра, сестра в сърдечно отделение, сестра в стоматологичен кабинет, сестра по обществено здраве, сестра в съдебната медицина, сестра в гастроентерологията, сестра в хосписите, извършваща палиативни грижи, педиатрична сестра, сестра в общественото здравеопазване, сестра в отделението за рехабилитация, сестра, занимаваща се с бъбречни болести, и училищна сестра. Специализираните медицински сестри са медицински сестри с общ профил, които имат подготовка над нивото на обикновените медицински сестри и имат разрешение да практикуват като специалисти със специфични експертни знания в сферата на сестринските грижи.
 

Алтернативен етикет

медицински брат, диабетни заболявания

медицинска сестра, сърдечни заболявания

медицински брат, сърдечносъдови болести

медицинска сестра, диабетни заболявания

медицинска сестра, сърдечни болести

медицински брат, със специалност в системата на здравеопазването

медицински брат, сърдечни заболявания

медицински брат, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания

медицински брат, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение

медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания

медицински брат, съдови заболявания

медицинска сестра, съдови болести

медицинска сестра, сърдечносъдови заболявания

медицинска сестра, сърдечносъдови болести

медицинска сестра, диабет

медицинска сестра, съдови заболявания

медицински брат, сърдечна недостатъчност

медицинска сестра, диабетни болести

медицински брат, диабет

медицински брат, съдови болести

медицински брат, диабетни болести

фирмена медицинска сестра

медицинска сестра, сърдечна недостатъчност

специализирана медицинска сестра

медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването

медицински брат, сърдечносъдови заболявания

медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение

фирмен медицински брат

специализиран медицински брат

медицински брат, сърдечни болести

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието