Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник, производство на съдове и контейнери

Description

Code

7213.2

Description

Работниците в производство на съдове и контейнери произвеждат контейнери като котли и съдове под налягане. Те разчитат скици и технически чертежи за сглобяване на части и за изграждане на тръбопроводи и съединителни елементи.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието