Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант, социални дейности

Description

Code

2422.16

Description

Консултантите по социални дейности помагат в разработването на политики и процедури за програмите за социални услуги. Те проучват програми за социални услуги и идентифицират области, които да бъдат подобрени, както и помагат за разработването на нови програми. Изпълняват консултативни функции в организации за социални услуги.

Алтернативен етикет

консултантка по социална среда

консултантка, социално планиране

консултант по социална среда

консултант, планиране на социални услуги

консултантка, социални дейности

консултантка, обществено развитие

експерт, социални дейности

консултант, социални дейности

експерт, социално осигуряване

консултант, социално планиране

консултантка, планиране на социални услуги

консултант, обществено развитие

консултантка, социално развитие

консултант, социално развитие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието