Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, безопасност и здраве при работа в транспорта

Description

Code

3257.6

Description

Инспекторите по безопасност и здраве при работа в транспорта отговарят за поддържане на стандартите за безопасност, намаляване на риска за предприятията, персонала и клиентите и за постигане на промишлените стандарти. Те оценяват съществуващите системи за сигурност, за да определят потенциалните рискове във всички транспортни сектори, като например пътния и морския транспорт, и разработват политики и процедури, които свеждат до минимум риска за имотите, служителите и компютърните системи.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието