Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

геолог, инженерна геология

Description

Code

2142.1.4

Description

Геолозите по инженерна геология прилагат геоложки познания при оценката на обекти, почви, стабилност на склона, утайки и други наблюдавани характеристики по Земята. Те включват тази информация в планирането и разработването на проекти на тези места. Оценяват и отговарят на въпроси, свързани с геоложките характеристики на почвите, като извършват изследвания и експерименти на обектите, които трябва да претърпят интервенция.

Алтернативен етикет

геофизичка, приложна геофизика

геоинженер

геоложка, инженерна геология

геофизик, приложна геофизика

геоложки инженер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието