Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, обработка с барабанна машина

Description

Code

8122.12

Description

Машинните оператори за обработка с барабанна машина настройват и експлоатират барабанни машини с мокри или сухи барабани, които са предназначени за отстраняване на излишния материал от обработени метални детайли и благородни метали, както и за подобряване на външния вид. Машините работят чрез въртене на металните детайли в барабан с пясък и евентуално вода, което позволява триене между детайлите и пясъка и води до изглаждане.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието