Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

чертожник, въздухоплаване

Description

Code

3118.3.1

Description

Чертожниците в областта на въздухоплаването преобразуват проектите на авиокосмическите инженери в технически чертежи като обикновено използват програми за проектиране с помощта на компютър. Техните чертежи детайлизират размерите, методите за закрепване и сглобяване и други спецификации, използвани при производството на самолети и космически кораби.

Алтернативен етикет

чертожник, аеронавтика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието