Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, права за публикуване

Description

Code

3339.5

Description

Мениджърите на права за публикуване отговарят за авторските права на книгите. Те организират продажбата на тези права, така че книгите могат да бъдат преведени, превърнати във филми и т.н.

Алтернативен етикет

мениджър, авторски права върху книги

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието