Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, онлайн продажби

Description

Code

1221.3.2.1.4

Description

Мениджърите на онлайн продажби определят програмата за продажби за електронна търговия, например стоки, продавани по електронната поща, интернет и социалните медии. Освен това помагат при планирането на стратегията за онлайн продажби и определянето на маркетинговите възможности. Мениджърите на онлайн продажби също така анализират конкурентни обекти и преглеждат показателите и анализите на обекта.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието