Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник, електромеханика

Description

Code

3118.3.7

Description

Чертожниците по електромеханика изготвят и създават скици заедно с инженерите по електромеханика. Те тълкуват спецификациите и изискванията, формулирани от инженера и проектират електромеханичното оборудване и компоненти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието