Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машина за водоструйно рязане

Description

Code

7223.4.8

Description

Машинни оператори на машина за водоструйно рязане настройват и работят с машина за водоструйно рязане, предназначена за изрязване на излишния материал от метален детайл чрез използване на водна струя под високо налягане или абразивно вещество, смесено с вода.

Алтернативен етикет

машинен оператор, водоструйна фреза

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието