Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор на пивоварна/операторка на пивоварна

Description

Code

8160.7

Description

Операторите на пивоварна наблюдават процесите на майшуване, прецеждане и варене на суровини. Те гарантират, че пивоварните съдове се почистват правилно и навреме. Упражняват надзор върху работата в пивоварната и управляват пивоварното оборудване, за да получат бира с добро качество в рамките на определеното време.

Алтернативен етикет

оператори на пивоварна

оператор на пивоварна къща

оператори на пивоварни

операторка на пивоварна

оператор на пивоварна

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието